AFLYSNING
af dans resten af denne sæson.

Kære medlemmer af Festlig Pardans!
Vi ønsker jer alle et godt nytår – håber I er kommet godt ind i 2021.
Vi har fulgt de seneste udmeldinger fra sundhedsmyndighederne og DGI tæt vedrørende mulighederne for at genoptage dans i foreningen her i det nye år.
Efter de seneste udmeldinger fra myndighederne om den forværrede Coronasituation og forventninger om, at der sandsynligvis ikke med det første vil ske lempelser, har bestyrelsen i samråd med instruktørerne besluttet, at vi ikke kan stå inde for at genoptage dansen i resten af denne sæson.
Vi vælger derfor at se fremad og satse på bedre tider når vi når frem til den nye sæson 2021/2022 og vil koncentrere os om planlægning af denne.
Med hensyn til indbetalt kontingent har vi valgt at tilbagebetale for de aflyste dansegange – det vil sige i alt 8 dansegange.
I den forbindelse bedes I snarest muligt sende jeres reg. nr. og konto nr. til Bente Dyhr.

Hvis I har spørgsmål, er I naturligvis meget velkomne til at kontakte bestyrelsen.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

********************************************************************

Festlig Pardans er en forening, hvor alle der har lyst til at danse er velkomne.
Sæsonen starter ultimo september måned.

Vi har som formål, at udbrede glæden ved og kendskabet til moderne pardans. Sammen med vores dygtige og engagerede instruktører prioriterer vi hyggeligt samvær, godt humør og sjov motion i det at danse.

Vi danser i Tåsinge Hallen
Eskærvej 65
5700  Svendborg

Venlig hilsen

logo 300x138

Festlig Pardans er på
facebook_logo

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem